• Do systému se přihlásíte přes naše webové stránky a odkaz Zákaznický portál nebo přes webový odkaz http://www.kalirna.cz/cz/zakaznicky-portal.html
 • V této sekci klikem na Přihlásit v pravé horní části okna vstoupíte pomocí zákaznického jménahesla do zákaznického portálu. Oba údaje Vám budou přiřazeny kalírnou MEDUNA. S tímto heslem pracujte opatrně, chraňte jej a využívejte ho jen pro Vaše firemní účely, aby nedošlo ke zneužití přístupu.

 1. HLEDÁNÍ
  • Do sekce Hledání se dostanete automaticky po přihlášení. V této sekci si v tabulce Kritéria hledání můžete vyhledat zakázku, o které se chcete informovat.
  • Přehled všech Vašich zakázek za dané období najdete tak, že si zvolíte požadované datum Začátku a Konce a volbou Hledání se Vám v dolní tabulce zakázky zobrazí.
  • Zkušební osvědčení, dodací list a fakturu si můžete stáhnout v sekci Detaily po provedení volby Zobrazení.
 2. OBJEDNÁVKA
  1. Objednání tepelného zpracování dílů jako opakování již realizované zakázky
   • Chcete objednat TZ dílů, které jsme v kalírně MEDUNA již v minulosti zpracovávali.
  2. Objednání tepelného zpracování dílů, které jsou zavedené v kalírně jako série
   • Chcete objednat TZ dílů, které do kalírny MEDUNA dodáváte opakovaně a jsou zavedené jako sériová pozice.
  3. Objednání tepelného zpracování nových dílů
   • Chcete objednat TZ dílů, které jsme v kalírně MEDUNA dosud nezpracovávali.
 1. Objednání zpracování dílů jako opakování již realizované zakázky
  • Najděte přes vyhledávací kritérium zakázku, kterou chcete zopakovat.
  • K vytvoření nové objednávky na tepelné zpracování vybraných dílů se přesunete volbou Nový.
  • Pole se vyplní automaticky dle vybrané zakázky. Zkontrolujte hodnoty, které se od předchozí zakázky mohly změnit, zejména množství (počet kusů), typ dodací a zpětné přepravy a způsob balení. Vybraná balení jsou viditelná v tabulce, balení případně odstraníte kliknutím na křížek na daném řádku. Nové balení zvolíte stiskem Přidat.
  • Stanovte Termín, kdy si budete chtít vyzvednout díly po TZ.
  • Do pole Poznámka uveďte další informace, které jsou důležité pro vyřízení objednávky.
  • K objednávce můžete přiložit též obrázek (foto) stisknutím pole Přiřadit obrázek. Klikněte na pole
  Vybrat obrázek. Ve svém PC vyberte soubor. Výběr potvrdíte přes pole Přiřadit obrázek.
  • Volbou Přiřadit doplňující dokumenty můžete přidat libovolné dokumenty, př. výkres či objednávku z Vašeho systému. Přes + Vybrat dokument vyberte požadovaný dokument. Na hlavní stránku objednávání se přesunete přes Zpět.
  • Objednávku pošlete provedením volby Odeslat.
  • Zobrazí se Vám oznámení o úspěšném zaslání objednávky a také zde máte možnost stáhnout si rekapitulaci objednávky.
 2. Objednání tepelného zpracování dílů, které jsou zavedené v kalírně jako série
  • V horní liště vyberte sekci Objednávka.
  • Ve fulltextovém vyhledávání v poli série vyberte potřebnou sérii, jejíž označení se skládá ze zkráceného názvu firmy, označení dílu, čísla výkresu, TZ a materiálu.
  • Pro nahrání údajů ze série stiskněte tlačítko Nahrát sérii.
  • Vyberte požadovaný termín zpracování.
  • Ve fulltextovém vyhledávání obalů vyberte ten, ve kterém budou díly dodány do kalírny.
  • Vyberte typ dodací a zpětné přepravy.
  • Fotografie dílů ze série je v naší databázi již uložená, není potřeba znovu ji vkládat.
  • Pro jakékoliv doplňující informace, které chcete kalírně sdělit, použijte oddíl Poznámky.
  • Objednávku odešlete skrz tlačítko Odeslat, zobrazené potvrzení o odeslání objednávky si můžete stáhnout do svého počítače.
 3. Objednání tepelného zpracování nových dílů
  • V horní liště vyberte sekci Objednávka.
  • Doplňte údaje a přidejte fotografii dílu, případně dokumenty viz kapitola 2. A – (Objednání zpracování dílů jako opakování již realizované zakázky)
  • Pro jakékoliv doplňující informace, které chcete kalírně sdělit, použijte oddíl Poznámky.
  • Objednávku odešlete skrz tlačítko Odeslat, zobrazené potvrzení o odeslání objednávky si můžete stáhnout do svého počítače.
  • Pokud si nejste jisti vyplněním nějakého z údajů, zapište svoji otázku do Poznámky, objednávku nám zašlete a my Vás budeme kontaktovat.
Položky, které uvedete se stejným číslem objednávky, budou v našem systému vedeny pod jednou zakázkou o více položkách.
V případě potřeby nás kontaktujte na kalirna@kalirna.cz nebo na telefonním čísle +420 466 671 062.
Věříme, že zákaznický portál zefektivní komunikaci mezi Vámi a kalírnou MEDUNA.